Conferences

Search results

  TitleConferenceSpeaker(s)
  Controlling Memory Footprint of Stateful Streaming Graph ProcessingUSENIX ATC '21Pourya Vaziri, Keval Vora
  CrystalPerf: Learning to Characterize the Performance of Dataflow Computation through Code AnalysisUSENIX ATC '21Huangshi Tian, Minchen Yu, Wei Wang
  DART: A Scalable and Adaptive Edge Stream Processing EngineUSENIX ATC '21Pinchao Liu, Dilma Da Silva, Liting Hu
  GLIST: Towards In-Storage Graph LearningUSENIX ATC '21Cangyuan Li, Ying Wang, Cheng Liu, Shengwen Liang, Huawei Li, Xiaowei Li
  aDFS: An Almost Depth-First-Search Distributed Graph-Querying SystemUSENIX ATC '21Vasileios Trigonakis, Jean-Pierre Lozi, Tomáš Faltín, Nicholas P. Roth, Iraklis Psaroudakis, Arnaud Delamare, Vlad Haprian, Călin Iorgulescu, Petr Koupy, Jinsoo Lee, Sungpack Hong, Hassan Chafi
  Avocado: A Secure In-Memory Distributed Storage SystemUSENIX ATC '21Maurice Bailleu, Dimitra Giantsidi, Vasilis Gavrielatos, Do Le Quoc, Vijay Nagarajan, Pramod Bhatotia
  Accelerating Encrypted Deduplication via SGXUSENIX ATC '21Yanjing Ren, Jingwei Li, Zuoru Yang, Patrick P. C. Lee, Xiaosong Zhang
  ICARUS: Attacking low Earth orbit satellite networksUSENIX ATC '21Giacomo Giuliari, Tommaso Ciussani, Adrian Perrig, Ankit Singla
  RainBlock: Faster Transaction Processing in Public BlockchainsUSENIX ATC '21Soujanya Ponnapalli, Aashaka Shah, Souvik Banerjee, Dahlia Malkhi, Amy Tai, Vijay Chidambaram, Michael Wei
  An Off-The-Chain Execution Environment for Scalable Testing and Profiling of Smart ContractsUSENIX ATC '21Yeonsoo Kim, Seongho Jeong, Kamil Jezek, Bernd Burgstaller, Bernhard Scholz
  Octo: INT8 Training with Loss-aware Compensation and Backward Quantization for Tiny On-device LearningUSENIX ATC '21Qihua Zhou, Song Guo, Zhihao Qu, Jingcai Guo, Zhenda Xu, Jiewei Zhang, Tao Guo, Boyuan Luo, Jingren Zhou
  Fine-tuning giant neural networks on commodity hardware with automatic pipeline model parallelismUSENIX ATC '21Saar Eliad, Ido Hakimi, Alon De Jagger, Mark Silberstein, Assaf Schuster
  Jump-Starting Multivariate Time Series Anomaly Detection for Online Service SystemsUSENIX ATC '21Minghua Ma, Shenglin Zhang, Junjie Chen, Jim Xu, Haozhe Li, Yongliang Lin, Xiaohui Nie, Bo Zhou, Yong Wang, Dan Pei
  Palleon: A Runtime System for Efficient Video Processing toward Dynamic Class SkewUSENIX ATC '21Boyuan Feng, Yuke Wang, Gushu Li, Yuan Xie, Yufei Ding
  Fighting the Fog of War: Automated Incident Detection for Cloud SystemsUSENIX ATC '21Liqun Li, Xu Zhang, Xin Zhao, Hongyu Zhang, Yu Kang, Pu Zhao, Bo Qiao, Shilin He, Pochian Lee, Jeffrey Sun, Feng Gao, Li Yang, Qingwei Lin, Saravanakumar Rajmohan, Zhangwei Xu, Dongmei Zhang
  Habitat: A Runtime-Based Computational Performance Predictor for Deep Neural Network TrainingUSENIX ATC '21Geoffrey X. Yu, Yubo Gao, Pavel Golikov, Gennady Pekhimenko
  Zico: Efficient GPU Memory Sharing for Concurrent DNN TrainingUSENIX ATC '21Gangmuk Lim, Jeongseob Ahn, Wencong Xiao, Youngjin Kwon, Myeongjae Jeon
  Refurbish Your Training Data: Reusing Partially Augmented Samples for Faster Deep Neural Network TrainingUSENIX ATC '21Gyewon Lee, Irene Lee, Hyeonmin Ha, Kyunggeun Lee, Hwarim Hyun, Ahnjae Shin, Byung-Gon Chun
  ZeRO-Offload: Democratizing Billion-Scale Model TrainingUSENIX ATC '21Jie Ren, Samyam Rajbhandari, Reza Yazdani Aminabadi, Olatunji Ruwase, Shuangyan Yang, Minjia Zhang, Dong Li, Yuxiong He
  Experiences in Managing the Performance and Reliability of a Large-Scale Genomics Cloud PlatformUSENIX ATC '21Michael Hao Tong, Robert L. Grossman, Haryadi S. Gunawi
  Live in the Express LaneUSENIX ATC '21Patrick Jahnke, Vincent Riesop, Pierre-Louis Roman, Pavel Chuprikov, Patrick Eugster
  Preview: Cloud ComputingUSENIX ATC '21
  Hashing Linearity Enables Relative Path Control in Data CentersUSENIX ATC '21Zhehui Zhang, Haiyang Zheng, Jiayao Hu, Xiangning Yu, Chenchen Qi, Xuemei Shi, Guohui Wang
  Preview: KV-Stores and DatabasesUSENIX ATC '21
  Understanding Precision Time Protocol in Today's Wi-Fi Networks: A Measurement StudyUSENIX ATC '21Paizhuo Chen, Zhice Yang

Pages