Conferences

Search results

  TitleConferenceSpeaker(s)
  Gauntlet: Finding Bugs in Compilers for Programmable Packet ProcessingOSDI '20Fabian Ruffy, Tao Wang, Anirudh Sivaraman
  Virtual Consensus in DelosOSDI '20Mahesh Balakrishnan, Jason Flinn, Chen Shen, Mihir Dharamshi, Ahmed Jafri, Xiao Shi, Santosh Ghosh, Hazem Hassan, Aaryaman Sagar, Rhed Shi, Jingming Liu, Filip Gruszczynski, Xianan Zhang, Huy Hoang, Ahmed Yossef, Francois Richard, Yee Jiun Song
  Serving DNNs like Clockwork: Performance Predictability from the Bottom UpOSDI '20Arpan Gujarati, Reza Karimi, Safya Alzayat, Wei Hao, Antoine Kaufmann, Ymir Vigfusson, Jonathan Mace
  PipeSwitch: Fast Pipelined Context Switching for Deep Learning ApplicationsOSDI '20Zhihao Bai, Zhen Zhang, Yibo Zhu, Xin Jin
  Microsecond Consensus for Microsecond ApplicationsOSDI '20Marcos K. Aguilera, Naama Ben-David, Rachid Guerraoui, Virendra J. Marathe, Athanasios Xygkis, Igor Zablotchi
  Aragog: Scalable Runtime Verification of Shardable Networked SystemsOSDI '20Nofel Yaseen, Behnaz Arzani, Ryan Beckett, Selim Ciraci, Vincent Liu
  Testing Database Engines via Pivoted Query SynthesisOSDI '20Manuel Rigger, Zhendong Su
  HiveD: Sharing a GPU Cluster for Deep Learning with GuaranteesOSDI '20Hanyu Zhao, Zhenhua Han, Zhi Yang, Quanlu Zhang, Fan Yang, Lidong Zhou, Mao Yang, Francis C.M. Lau, Yuqi Wang, Yifan Xiong, Bin Wang
  Heterogeneity-Aware Cluster Scheduling Policies for Deep Learning WorkloadsOSDI '20Deepak Narayanan, Keshav Santhanam, Fiodar Kazhamiaka, Amar Phanishayee, Matei Zaharia
  Automated Reasoning and Detection of Specious Configuration in Large Systems with Symbolic ExecutionOSDI '20Yigong Hu, Gongqi Huang, Peng Huang
  FIRM: An Intelligent Fine-grained Resource Management Framework for SLO-Oriented MicroservicesOSDI '20Haoran Qiu, Subho S. Banerjee, Saurabh Jha, Zbigniew T. Kalbarczyk, Ravishankar K. Iyer
  Byzantine Ordered Consensus without Byzantine OligarchyOSDI '20Yunhao Zhang, Srinath Setty, Qi Chen, Lidong Zhou, Lorenzo Alvisi
  Testing Configuration Changes in Context to Prevent Production FailuresOSDI '20Xudong Sun, Runxiang Cheng, Jianyan Chen, Elaine Ang, Owolabi Legunsen, Tianyin Xu
  Write Dependency Disentanglement with HORAEOSDI '20Xiaojian Liao, Youyou Lu, Erci Xu, Jiwu Shu
  A Unified Architecture for Accelerating Distributed DNN Training in Heterogeneous GPU/CPU ClustersOSDI '20Yimin Jiang, Yibo Zhu, Chang Lan, Bairen Yi, Yong Cui, Chuanxiong Guo
  AntMan: Dynamic Scaling on GPU Clusters for Deep LearningOSDI '20Wencong Xiao, Shiru Ren, Yong Li, Yang Zhang, Pengyang Hou, Zhi Li, Yihui Feng, Wei Lin, Yangqing Jia
  Blockene: A High-throughput Blockchain Over Mobile DevicesOSDI '20Sambhav Satija, Apurv Mehra, Sudheesh Singanamalla, Karan Grover, Muthian Sivathanu, Nishanth Chandran, Divya Gupta, Satya Lokam
  The CacheLib Caching Engine: Design and Experiences at ScaleOSDI '20Benjamin Berg, Daniel S. Berger, Sara McAllister, Isaac Grosof, Sathya Gunasekar, Jimmy Lu, Michael Uhlar, Jim Carrig, Nathan Beckmann, Mor Harchol-Balter, Gregory R. Ganger
  Providing SLOs for Resource-Harvesting VMs in Cloud PlatformsOSDI '20Pradeep Ambati, Íñigo Goiri, Felipe Frujeri, Alper Gun, Ke Wang, Brian Dolan, Brian Corell, Sekhar Pasupuleti, Thomas Moscibroda, Sameh Elnikety, Marcus Fontoura, Ricardo Bianchini
  Tolerating Slowdowns in Replicated State Machines using CopilotsOSDI '20Khiem Ngo, Siddhartha Sen, Wyatt Lloyd
  From Global to Local Quiescence: Wait-Free Code Patching of Multi-Threaded ProcessesOSDI '20Florian Rommel, Christian Dietrich, Daniel Friesel, Marcel Köppen, Christoph Borchert, Michael Müller, Olaf Spinczyk, Daniel Lohmann
  Building Scalable and Flexible Cluster Managers Using Declarative ProgrammingOSDI '20Lalith Suresh, João Loff, Faria Kalim, Sangeetha Abdu Jyothi, Nina Narodytska, Leonid Ryzhyk, Sahan Gamage, Brian Oki, Pranshu Jain, Michael Gasch
  Ansor: Generating High-Performance Tensor Programs for Deep LearningOSDI '20Lianmin Zheng, Chengfan Jia, Minmin Sun, Zhao Wu, Cody Hao Yu, Ameer Haj-Ali, Yida Wang, Jun Yang, Danyang Zhuo, Koushik Sen, Joseph E. Gonzalez, Ion Stoica
  Assise: Performance and Availability via Client-local NVM in a Distributed File SystemOSDI '20Thomas E. Anderson, Marco Canini, Jongyul Kim, Dejan Kostić, Youngjin Kwon, Simon Peter, Waleed Reda, Henry N. Schuh, Emmett Witchel
  RackSched: A Microsecond-Scale Scheduler for Rack-Scale ComputersOSDI '20Hang Zhu, Kostis Kaffes, Zixu Chen, Zhenming Liu, Christos Kozyrakis, Ion Stoica, Xin Jin

Pages