Conferences

Search results

  TitleConferenceSpeaker(s)
  Testing Configuration Changes in Context to Prevent Production FailuresOSDI '20Xudong Sun, Runxiang Cheng, Jianyan Chen, Elaine Ang, Owolabi Legunsen, Tianyin Xu
  Write Dependency Disentanglement with HORAEOSDI '20Xiaojian Liao, Youyou Lu, Erci Xu, Jiwu Shu
  A Unified Architecture for Accelerating Distributed DNN Training in Heterogeneous GPU/CPU ClustersOSDI '20Yimin Jiang, Yibo Zhu, Chang Lan, Bairen Yi, Yong Cui, Chuanxiong Guo
  AntMan: Dynamic Scaling on GPU Clusters for Deep LearningOSDI '20Wencong Xiao, Shiru Ren, Yong Li, Yang Zhang, Pengyang Hou, Zhi Li, Yihui Feng, Wei Lin, Yangqing Jia
  Blockene: A High-throughput Blockchain Over Mobile DevicesOSDI '20Sambhav Satija, Apurv Mehra, Sudheesh Singanamalla, Karan Grover, Muthian Sivathanu, Nishanth Chandran, Divya Gupta, Satya Lokam
  The CacheLib Caching Engine: Design and Experiences at ScaleOSDI '20Benjamin Berg, Daniel S. Berger, Sara McAllister, Isaac Grosof, Sathya Gunasekar, Jimmy Lu, Michael Uhlar, Jim Carrig, Nathan Beckmann, Mor Harchol-Balter, Gregory R. Ganger
  Providing SLOs for Resource-Harvesting VMs in Cloud PlatformsOSDI '20Pradeep Ambati, Íñigo Goiri, Felipe Frujeri, Alper Gun, Ke Wang, Brian Dolan, Brian Corell, Sekhar Pasupuleti, Thomas Moscibroda, Sameh Elnikety, Marcus Fontoura, Ricardo Bianchini
  Tolerating Slowdowns in Replicated State Machines using CopilotsOSDI '20Khiem Ngo, Siddhartha Sen, Wyatt Lloyd
  Protean: VM Allocation Service at ScaleOSDI '20Ori Hadary, Luke Marshall, Ishai Menache, Abhisek Pan, Esaias E Greeff, David Dion, Star Dorminey, Shailesh Joshi, Yang Chen, Mark Russinovich, Thomas Moscibroda
  From Global to Local Quiescence: Wait-Free Code Patching of Multi-Threaded ProcessesOSDI '20Florian Rommel, Christian Dietrich, Daniel Friesel, Marcel Köppen, Christoph Borchert, Michael Müller, Olaf Spinczyk, Daniel Lohmann
  Ansor: Generating High-Performance Tensor Programs for Deep LearningOSDI '20Lianmin Zheng, Chengfan Jia, Minmin Sun, Zhao Wu, Cody Hao Yu, Ameer Haj-Ali, Yida Wang, Jun Yang, Danyang Zhuo, Koushik Sen, Joseph E. Gonzalez, Ion Stoica
  Assise: Performance and Availability via Client-local NVM in a Distributed File SystemOSDI '20Thomas E. Anderson, Marco Canini, Jongyul Kim, Dejan Kostić, Youngjin Kwon, Simon Peter, Waleed Reda, Henry N. Schuh, Emmett Witchel
  RackSched: A Microsecond-Scale Scheduler for Rack-Scale ComputersOSDI '20Hang Zhu, Kostis Kaffes, Zixu Chen, Zhenming Liu, Christos Kozyrakis, Ion Stoica, Xin Jin
  Unearthing inter-job dependencies for better cluster schedulingOSDI '20Andrew Chung, Subru Krishnan, Konstantinos Karanasos, Carlo Curino, Gregory R. Ganger
  Thunderbolt: Throughput-Optimized, Quality-of-Service-Aware Power Capping at ScaleOSDI '20Shaohong Li, Xi Wang, Xiao Zhang, Vasileios Kontorinis, Sreekumar Kodakara, David Lo, Parthasarathy Ranganathan
  Fault-tolerant and transactional stateful serverless workflowsOSDI '20Haoran Zhang, Adney Cardoza, Peter Baile Chen, Sebastian Angel, Vincent Liu
  Retiarii: A Deep Learning Exploratory-Training FrameworkOSDI '20Quanlu Zhang, Zhenhua Han, Fan Yang, Yuge Zhang, Zhe Liu, Mao Yang, Lidong Zhou
  SafetyPin: Encrypted Backups with Human-Memorable SecretsOSDI '20Emma Dauterman, Henry Corrigan-Gibbs, David Mazières
  DORY: An Encrypted Search System with Distributed TrustOSDI '20Emma Dauterman, Eric Feng, Ellen Luo, Raluca Ada Popa, Ion Stoica
  KungFu: Making Training in Distributed Machine Learning AdaptiveOSDI '20Luo Mai, Guo Li, Marcel Wagenländer, Konstantinos Fertakis, Andrei-Octavian Brabete, Peter Pietzuch
  A Tensor Compiler for Unified Machine Learning Prediction ServingOSDI '20Supun Nakandala, Karla Saur, Gyeong-In Yu, Konstantinos Karanasos, Carlo Curino, Markus Weimer, Matteo Interlandi
  AGAMOTTO: How Persistent is your Persistent Memory Application?OSDI '20Ian Neal, Ben Reeves, Ben Stoler, Andrew Quinn, Youngjin Kwon, Simon Peter, Baris Kasikci
  FVM: FPGA-assisted Virtual Device Emulation for Fast, Scalable, and Flexible Storage VirtualizationOSDI '20Dongup Kwon, Junehyuk Boo, Dongryeong Kim, Jangwoo Kim
  Rammer: Enabling Holistic Deep Learning Compiler Optimizations with rTasksOSDI '20Lingxiao Ma, Zhiqiang Xie, Zhi Yang, Jilong Xue, Youshan Miao, Wei Cui, Wenxiang Hu, Fan Yang, Lintao Zhang, Lidong Zhou
  Achieving 100Gbps Intrusion Prevention on a Single ServerOSDI '20Zhipeng Zhao, Hugo Sadok, Nirav Atre, James C. Hoe, Vyas Sekar, Justine Sherry

Pages