Conferences

Search results

  TitleConferenceSpeaker(s)
  Verification and Redesign of OFDM BackscatterNSDI '21Xin Liu, Zicheng Chi, Wei Wang, Yao Yao, Pei Hao, Ting Zhu
  Simplifying Backscatter Deployment: Full-Duplex LoRa BackscatterNSDI '21Mohamad Katanbaf, Anthony Weinand, Vamsi Talla
  EarFisher: Detecting Wireless Eavesdroppers by Stimulating and Sensing Memory EMRNSDI '21Cheng Shen, Jun Huang
  Adapting Wireless Mesh Network Configuration from Simulation to Reality via Deep Learning based Domain AdaptationNSDI '21Junyang Shi, Mo Sha, Xi Peng
  LightGuardian: A Full-Visibility, Lightweight, In-band Telemetry System Using SketchletsNSDI '21Yikai Zhao, Kaicheng Yang, Zirui Liu, Tong Yang, Li Chen, Shiyi Liu, Naiqian Zheng, Ruixin Wang, Hanbo Wu, Yi Wang, Nicholas Zhang
  One Protocol to Rule Them All: Wireless Network-on-Chip using Deep Reinforcement LearningNSDI '21Suraj Jog, Zikun Liu, Antonio Franques, Vimuth Fernando, Sergi Abadal, Josep Torrellas, Haitham Hassanieh
  Practical Null Steering in Millimeter Wave NetworksNSDI '21Sohrab Madani, Suraj Jog, Jesus O. Lacruz, Joerg Widmer, Haitham Hassanieh
  Fast and Light Bandwidth Testing for Internet UsersNSDI '21Xinlei Yang, Xianlong Wang, Zhenhua Li, Yunhao Liu, Feng Qian, Liangyi Gong, Rui Miao, Tianyin Xu
  SyncScatter: Enabling WiFi like synchronization and range for WiFi backscatter CommunicationNSDI '21Manideep Dunna, Miao Meng, Po-Han Wang, Chi Zhang, Patrick Mercier, Dinesh Bharadia
  Toward Nearly-Zero-Error Sketching via Compressive SensingNSDI '21Qun Huang, Siyuan Sheng, Xiang Chen, Yungang Bao, Rui Zhang, Yanwei Xu, Gong Zhang
  MAVL: Multiresolution Analysis of Voice LocalizationNSDI '21Mei Wang, Wei Sun, Lili Qiu
  From Conception to Retirement: a Lifetime Story of a 3-Year-Old Wireless Beacon System in the WildNSDI '21Yi Ding, Ling Liu, Yu Yang, Yunhuai Liu, Desheng Zhang, Tian He
  Mistify: Automating DNN Model Porting for On-Device Inference at the EdgeNSDI '21Peizhen Guo, Bo Hu, Wenjun Hu
  Efficient Wideband Spectrum Sensing Using MEMS Acoustic ResonatorsNSDI '21Junfeng Guan, Jitian Zhang, Ruochen Lu, Hyungjoo Seo, Jin Zhou, Songbin Gong, Haitham Hassanieh
  Elastic Resource Sharing for Distributed Deep LearningNSDI '21Changho Hwang, Taehyun Kim, Sunghyun Kim, Jinwoo Shin, KyoungSoo Park
  Fault-Tolerant Replication with Pull-Based Consensus in MongoDBNSDI '21Siyuan Zhou, Shuai Mu
  Ownership: A Distributed Futures System for Fine-Grained TasksNSDI '21Stephanie Wang, Eric Liang, Edward Oakes, Ben Hindman, Frank Sifei Luan, Audrey Cheng, Ion Stoica
  On the Use of ML for Blackbox System Performance PredictionNSDI '21Silvery Fu, Saurabh Gupta, Radhika Mittal, Sylvia Ratnasamy
  WiForce: Wireless Sensing and Localization of Contact Forces on a Space ContinuumNSDI '21Agrim Gupta, Cédric Girerd, Manideep Dunna, Qiming Zhang, Raghav Subbaraman, Tania Morimoto, Dinesh Bharadia
  Scaling Distributed Machine Learning with In-Network AggregationNSDI '21Amedeo Sapio, Marco Canini, Chen-Yu Ho, Jacob Nelson, Panos Kalnis, Changhoon Kim, Arvind Krishnamurthy, Masoud Moshref, Dan Ports, Peter Richtarik
  Programming Network Stack for Middleboxes with RubikNSDI '21Hao Li, Changhao Wu, Guangda Sun, Peng Zhang, Danfeng Shan, Tian Pan, Chengchen Hu
  Flightplan: Dataplane Disaggregation and Placement for P4 ProgramsNSDI '21Nik Sultana, John Sonchack, Hans Giesen, Isaac Pedisich, Zhaoyang Han, Nishanth Shyamkumar, Shivani Burad, André DeHon, Boon Thau Loo
  When Cloud Storage Meets RDMANSDI '21Yixiao Gao, Qiang Li, Lingbo Tang, Yongqing Xi, Pengcheng Zhang, Wenwen Peng, Bo Li, Yaohui Wu, Shaozong Liu, Lei Yan, Fei Feng, Yan Zhuang, Fan Liu, Pan Liu, Xingkui Liu, Zhongjie Wu, Junping Wu, Zheng Cao, Chen Tian, Jinbo Wu, Jiaji Zhu, Haiyong Wang, Dennis Cai, Jiesheng Wu
  Prism: Proxies without the PainNSDI '21Yutaro Hayakawa, Michio Honda, Douglas Santry, Lars Eggert
  MilliSort and MilliQuery: Large-Scale Data-Intensive Computing in MillisecondsNSDI '21Yilong Li, Seo Jin Park, John Ousterhout

Pages