Papers

Search results

  ConferenceTitleAuthor(s)
  FAST '21Facebook's Tectonic Filesystem: Efficiency from ExascaleSatadru Pan, Theano Stavrinos, Yunqiao Zhang, Atul Sikaria, Pavel Zakharov, Abhinav Sharma, Shiva Shankar P, Mike Shuey, Richard Wareing, Monika Gangapuram, Guanglei Cao, Christian Preseau, Pratap Singh, Kestutis Patiejunas, JR Tipton, Ethan Katz-Bassett, Wyatt Lloyd
  FAST '21pFSCK: Accelerating File System Checking and Repair for Modern StorageDavid Domingo, Sudarsun Kannan
  FAST '21The Dilemma between Deduplication and Locality: Can Both be Achieved?Xiangyu Zou, Jingsong Yuan, Philip Shilane, Wen Xia, Haijun Zhang, Xuan Wang
  FAST '21CNSBench: A Cloud Native Storage BenchmarkAlex Merenstein, Vasily Tarasov, Ali Anwar, Deepavali Bhagwat, Julie Lee, Lukas Rupprecht, Dimitris Skourtis, Yang Yang, Erez Zadok
  FAST '21Behemoth: A Flash-centric Training Accelerator for Extreme-scale DNNsShine Kim, Yunho Jin, Gina Sohn, Jonghyun Bae, Tae Jun Ham, Jae W. Lee
  FAST '21SpanDB: A Fast, Cost-Effective LSM-tree Based KV Store on Hybrid StorageHao Chen, Chaoyi Ruan, Cheng Li, Xiaosong Ma, Yinlong Xu
  FAST '21Remap-SSD: Safely and Efficiently Exploiting SSD Address Remapping to Eliminate Duplicate WritesYou Zhou, Qiulin Wu, Fei Wu, Hong Jiang, Jian Zhou, Changsheng Xie
  FAST '21D2FQ: Device-Direct Fair Queueing for NVMe SSDsJiwon Woo, Minwoo Ahn, Gyusun Lee, Jinkyu Jeong
  FAST '21Learning Cache Replacement with CACHEUSLiana V. Rodriguez, Farzana Yusuf, Steven Lyons, Eysler Paz, Raju Rangaswami, Jason Liu, Ming Zhao, Giri Narasimhan
  FAST '21Evolution of Development Priorities in Key-value Stores Serving Large-scale Applications: The RocksDB ExperienceSiying Dong, Andrew Kryczka, Yanqin Jin, Michael Stumm
  FAST '21FusionRAID: Achieving Consistent Low Latency for Commodity SSD ArraysTianyang Jiang, Guangyan Zhang, Zican Huang, Xiaosong Ma, Junyu Wei, Zhiyue Li, Weimin Zheng
  FAST '21An In-Depth Study of Correlated Failures in Production SSD-Based Data CentersShujie Han, Patrick P. C. Lee, Fan Xu, Yi Liu, Cheng He, Jiongzhou Liu
  FAST '21On the Feasibility of Parser-based Log Compression in Large-Scale Cloud SystemsJunyu Wei, Guangyan Zhang, Yang Wang, Zhiwei Liu, Zhanyang Zhu, Junchao Chen, Tingtao Sun, Qi Zhou
  FAST '21CheckFreq: Frequent, Fine-Grained DNN CheckpointingJayashree Mohan, Amar Phanishayee, Vijay Chidambaram
  FAST '21The Storage Hierarchy is Not a Hierarchy: Optimizing Caching on Modern Storage Devices with OrthusKan Wu, Zhihan Guo, Guanzhou Hu, Kaiwei Tu, Ramnatthan Alagappan, Rathijit Sen, Kwanghyun Park, Andrea C. Arpaci-Dusseau, Remzi H. Arpaci-Dusseau
  FAST '21A Community Cache with Complete InformationMania Abdi, Amin Mosayyebzadeh, Mohammad Hossein Hajkazemi, Emine Ugur Kaynar, Ata Turk, Larry Rudolph, Orran Krieger, Peter Desnoyers
  FAST '21REMIX: Efficient Range Query for LSM-treesWenshao Zhong, Chen Chen, Xingbo Wu, Song Jiang
  FAST '21Pattern-Guided File Compression with User-Experience Enhancement for Log-Structured File System on Mobile DevicesCheng Ji, Li-Pin Chang, Riwei Pan, Chao Wu, Congming Gao, Liang Shi, Tei-Wei Kuo, Chun Jason Xue
  FAST '21Exploiting Combined Locality for Wide-Stripe Erasure Coding in Distributed StorageYuchong Hu, Liangfeng Cheng, Qiaori Yao, Patrick P. C. Lee, Weichun Wang, Wei Chen
  FAST '21eMRC: Efficient Miss Ratio Approximation for Multi-Tier CachingZhang Liu, Hee Won Lee, Yu Xiang, Dirk Grunwald, Sangtae Ha
  OSDI '20Semeru: A Memory-Disaggregated Managed RuntimeChenxi Wang, Haoran Ma, Shi Liu, Yuanqi Li, Zhenyuan Ruan, Khanh Nguyen, Michael D. Bond, Ravi Netravali, Miryung Kim, Guoqing Harry Xu
  OSDI '20Specification and verification in the field: Applying formal methods to BPF just-in-time compilers in the Linux kernelLuke Nelson, Jacob Van Geffen, Emina Torlak, Xi Wang
  OSDI '20Toward a Generic Fault Tolerance Technique for Partial Network PartitioningMohammed Alfatafta, Basil Alkhatib, Ahmed Alquraan, Samer Al-Kiswany
  OSDI '20CrossFS: A Cross-layered Direct-Access File SystemYujie Ren, Changwoo Min, Sudarsun Kannan
  OSDI '20FlightTracker: Consistency across Read-Optimized Online Stores at FacebookXiao Shi, Scott Pruett, Kevin Doherty, Jinyu Han, Dmitri Petrov, Jim Carrig, John Hugg, Nathan Bronson

Pages