Papers

Search results

  ConferenceTitleAuthor(s)
  OSDI '20Gauntlet: Finding Bugs in Compilers for Programmable Packet ProcessingFabian Ruffy, Tao Wang, Anirudh Sivaraman
  OSDI '20Virtual Consensus in DelosMahesh Balakrishnan, Jason Flinn, Chen Shen, Mihir Dharamshi, Ahmed Jafri, Xiao Shi, Santosh Ghosh, Hazem Hassan, Aaryaman Sagar, Rhed Shi, Jingming Liu, Filip Gruszczynski, Xianan Zhang, Huy Hoang, Ahmed Yossef, Francois Richard, Yee Jiun Song
  OSDI '20Ansor: Generating High-Performance Tensor Programs for Deep LearningLianmin Zheng, Chengfan Jia, Minmin Sun, Zhao Wu, Cody Hao Yu, Ameer Haj-Ali, Yida Wang, Jun Yang, Danyang Zhuo, Koushik Sen, Joseph E. Gonzalez, Ion Stoica
  OSDI '20Assise: Performance and Availability via Client-local NVM in a Distributed File SystemThomas E. Anderson, Marco Canini, Jongyul Kim, Dejan Kostić, Youngjin Kwon, Simon Peter, Waleed Reda, Henry N. Schuh, Emmett Witchel
  OSDI '20Serving DNNs like Clockwork: Performance Predictability from the Bottom UpArpan Gujarati, Reza Karimi, Safya Alzayat, Wei Hao, Antoine Kaufmann, Ymir Vigfusson, Jonathan Mace
  OSDI '20PipeSwitch: Fast Pipelined Context Switching for Deep Learning ApplicationsZhihao Bai, Zhen Zhang, Yibo Zhu, Xin Jin
  OSDI '20RackSched: A Microsecond-Scale Scheduler for Rack-Scale ComputersHang Zhu, Kostis Kaffes, Zixu Chen, Zhenming Liu, Christos Kozyrakis, Ion Stoica, Xin Jin
  OSDI '20CrossFS: A Cross-layered Direct-Access File SystemYujie Ren, Changwoo Min, Sudarsun Kannan
  OSDI '20Unearthing inter-job dependencies for better cluster schedulingAndrew Chung, Subru Krishnan, Konstantinos Karanasos, Carlo Curino, Gregory R. Ganger
  OSDI '20Thunderbolt: Throughput-Optimized, Quality-of-Service-Aware Power Capping at ScaleShaohong Li, Xi Wang, Xiao Zhang, Vasileios Kontorinis, Sreekumar Kodakara, David Lo, Parthasarathy Ranganathan
  OSDI '20Microsecond Consensus for Microsecond ApplicationsMarcos K. Aguilera, Naama Ben-David, Rachid Guerraoui, Virendra J. Marathe, Athanasios Xygkis, Igor Zablotchi
  OSDI '20FlightTracker: Consistency across Read-Optimized Online Stores at FacebookXiao Shi, Scott Pruett, Kevin Doherty, Jinyu Han, Dmitri Petrov, Jim Carrig, John Hugg, Nathan Bronson
  OSDI '20Aragog: Scalable Runtime Verification of Shardable Networked SystemsNofel Yaseen, Behnaz Arzani, Ryan Beckett, Selim Ciraci, Vincent Liu
  OSDI '20Fault-tolerant and transactional stateful serverless workflowsHaoran Zhang, Adney Cardoza, Peter Baile Chen, Sebastian Angel, Vincent Liu
  OSDI '20Cobra: Making Transactional Key-Value Stores Verifiably SerializableCheng Tan, Changgeng Zhao, Shuai Mu, Michael Walfish
  OSDI '20Caladan: Mitigating Interference at Microsecond TimescalesJoshua Fried, Zhenyuan Ruan, Amy Ousterhout, Adam Belay
  OSDI '20Kvell+: Snapshot Isolation without SnapshotsBaptiste Lepers, Oana Balmau, Karan Gupta, Willy Zwaenepoel
  OSDI '20Testing Database Engines via Pivoted Query SynthesisManuel Rigger, Zhendong Su
  OSDI '20HiveD: Sharing a GPU Cluster for Deep Learning with GuaranteesHanyu Zhao, Zhenhua Han, Zhi Yang, Quanlu Zhang, Fan Yang, Lidong Zhou, Mao Yang, Francis C.M. Lau, Yuqi Wang, Yifan Xiong, Bin Wang
  OSDI '20Retiarii: A Deep Learning Exploratory-Training FrameworkQuanlu Zhang, Zhenhua Han, Fan Yang, Yuge Zhang, Zhe Liu, Mao Yang, Lidong Zhou
  OSDI '20LinnOS: Predictability on Unpredictable Flash Storage with a Light Neural NetworkMingzhe Hao, Levent Toksoz, Nanqinqin Li, Edward Edberg Halim, Henry Hoffmann, Haryadi S. Gunawi
  OSDI '20Heterogeneity-Aware Cluster Scheduling Policies for Deep Learning WorkloadsDeepak Narayanan, Keshav Santhanam, Fiodar Kazhamiaka, Amar Phanishayee, Matei Zaharia
  OSDI '20SafetyPin: Encrypted Backups with Human-Memorable SecretsEmma Dauterman, Henry Corrigan-Gibbs, David Mazières
  OSDI '20DORY: An Encrypted Search System with Distributed TrustEmma Dauterman, Eric Feng, Ellen Luo, Raluca Ada Popa, Ion Stoica
  OSDI '20Automated Reasoning and Detection of Specious Configuration in Large Systems with Symbolic ExecutionYigong Hu, Gongqi Huang, Peng Huang

Pages